DEN SENIORŮ

DEN SENIORU+DIVADLO_barva

Kroužek AJ

VLLAAJJKA

Investice do rozvoje vzdělávání

OP- PLAKÁT- VÝZVA 56

Dotace pro školu

Na naší škole probíhá v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt, který má přispět k naplnění cílů v oblasti podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a v oblasti podpory výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních..

Základní škola v Cotkytli obdržela pro rok 2015 dotaci ve výši 258.705,- Kč na zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole.

Dotaci je možné čerpat od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 prostřednictvím klíčových aktivit a naplněním výstupů zvolených typů šablon.

Konkrétně budou naplňovány tyto klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

realizace – od září do prosince 2015

  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka

realizace v srpnu 2015

  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

realizace v září 2015

V Cotkytli dne 11. 8. 2015

Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy