Prázdniny

PRÁZDNINY2016

Návštěva ZOO

ZOO

Karel IV.

Karel

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude uzavřena

od 18. července do 26. srpna 2016.

V tuto dobu nebude v provozu ani školní kuchyně.

VLLAAJJKA

Jazykově – vzdělávací pobyt našich žáků v Londýně

A2015

 V rámci Výzvy č. 56 OPVK realizovala naše škola jazykově-vzdělávací pobyt pro naše žáky. Pobyt byl realizován v Londýně v termínu 14. 9. – 19. 9. 2015 a účastnilo se ho 11 žáků.  Žáci byli ubytováni v anglických rodinách (2 – 4 žáci) s plnou penzí (snídaně, obědový balíček, teplá večeře).

Součástí pobytu byly tři tříhodinové výukové bloky angličtiny. Výuka byla vedena rodilým mluvčím, učitelkou Clarise, která výukové aktivity přizpůsobila různým věkovým skupinám našich dětí a vedla ji hravou formou. Bylo radost vidět, jak po počátečních rozpacích začaly děti velice rychle chápat, co po nich paní učitelka chce. Především musím pochválit Tadeáše z páté, Mariana ze čtvrté a Kačenku teprve ze druhé třídy. Tito žáci prokázali dobré znalosti základů anglického jazyka a nebyl pro ně problém porozumět výuce.

Během pobytu se žáci seznámili i s významnými pamětihodnostmi Londýna (House of Parlament, Big Ben, Trafalgar Square, Westminster Abbye, Tower, Tower Bridge, atd.). Z obřího kola London Eye se jim naskytl nádherný pohled na Londýn. Žáci také navštívili dvě londýnská muzea. V Muzeu hisScience Museumtorie přírody (Natural History museum) si přišli na své zejména ti, co se zajímají o dinosaury.  V Muzeu vědy (Science Museum) měli žáci možnost vidět například Stephensonovu první parní lokomotivu nebo modul Apolla 10, ale nejvíce se jim líbilo v části muzea určené dětem, kde si mohli hrát s interaktivními exponáty souvisejícími s různými pojmy ze světa vědy a techniky. Určitě by si zde vydrželi hrát celé hodiny a bylo opravdu těžké je od zábavné hry odtrhnout.

Bohužel nás skoro celou dobu našeho pobytu doprovázelo pověstné deštivé londýnské počasí, takže pláštěnky v baťůžcích opravdu nezahálely. Naštěstí při návštěvě Legolandu nám svítilo sluníčko celou dobu, což bylo velice důležité, protože vzhledem k nízkému věkovému složení našich dětí, byla jeho návštěva zlatým hřebem zájezdu.

Posledním zážitkem z Londýna byla plavba lodí po Temži. Z ní jsme viděli čtvrť Greenwich s Nultým poledníkem, místem, od něhož se počítá zeměpisná délka, a pokud na něm stojíte, máte jednu nohu na východě a druhou na západě. Po něm jsme viděli druhý největší protipovodňový systém na světě a to Bariéry na Temži. Lodí jsme dopluli k přístavišti, kde již na nás čekal autobus. Děti se domů vracely unavené, ale plné nevšedních zážitků, s krásnými suvenýry a obohacené o nové poznatky z angličtiny.

Na závěr bych chtěla poděkovat dospělým účastníkům zájezdu, kteří neměli zájezd zaplacený z dotace, ale museli si ho hradit celý sami,  za jejich nezištnou pomoc při hlídání dětí.

                                                                                                                                                Mgr. Miriam Kolínová

DSCF1295

Hodnocení zahraničního jazykového pobytu

fffffffffffffff

V období od 8. 8. 2015 do 23. 8. 2015 jsem se v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zúčastnila zahraničního jazykového kurzu pro učitele anglického jazyka ve Velké Británii.

Navštěvovala jsem kurz s názvem General English v Milner School of English v Londýně. Tato škola, která je uznána Britskou radou a je členem asociace English UK, se nachází ve Wimbledonu, čtvrti známé díky pořádání světových šampionátů v tenisu. Milner School of English má kvalitní a zkušené učitele a velmi dobré vybavení.

Výuka probíhala každý všední den od 9.30 do 12.45 hodin. Na konci týdne, v pátek, jsme psali test z probrané látky. Pozitivně hodnotím zejména střídání aktivit vedoucích k rozvíjení jednotlivých dovedností v angličtině. Kromě výuky gramatiky byly aktivity zaměřeny na osvojení nové slovní zásoby, na poslech, porozumění textu, písemný projev a mluvení. V průběhu dvou týdnů byla probrána čtyři témata, na kterých se všechny tyto aktivity postupně procvičovaly. Ve třídě nás bylo nejvíce deset, z různých zemí Evropy, komunikativní dovednosti jsme rozvíjeli aktivně mezi sebou. Lektorka byla profesionální a přátelská. Její metody výuky hodnotím velice kladně, má angličtina se díky ní velmi zlepšila. Jistě její metodiku a získané zkušenosti využiji ve vlastní výuce mých žáků za použití témat přiměřených jejich věku.

Kurz jsem zakončila získáním certifikátu s vyznačenou úrovní dovedností v anglickém jazyce a to úrovní Upper-intermediate – B2.

V Londýně jsem bydlela v úžasné rodině, se kterou nadále zůstávám v kontaktu. Kromě mne v této rodině bydlela studentka ze Švýcarska a dva studenti z Ruska. I díky tomu jsem i po škole stále rozvíjela své komunikační dovednosti.

            Nakonec musím poděkovat CK Royal, která mi výuku v Milner School of English zajistila. Její výběr byl excelentní. Jsem velice ráda, že s touto cestovní kanceláří pojedeme i na jazykově-vzdělávací pobyt se žáky.

                                                                                  Mgr. Miriam Kolínová

Investice do rozvoje vzdělávání

OP- PLAKÁT- VÝZVA 56

Dotace pro školu

Na naší škole probíhá v rámci výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt, který má přispět k naplnění cílů v oblasti podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a v oblasti podpory výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních..

Základní škola v Cotkytli obdržela pro rok 2015 dotaci ve výši 258.705,- Kč na zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole.

Dotaci je možné čerpat od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 prostřednictvím klíčových aktivit a naplněním výstupů zvolených typů šablon.

Konkrétně budou naplňovány tyto klíčové aktivity:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

realizace – od září do prosince 2015

  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele anglického jazyka

realizace v srpnu 2015

  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

realizace v září 2015

V Cotkytli dne 11. 8. 2015

Mgr. Hana Beránková, ředitelka školy