Přírodověda 5. ročník

Odkazy na procvičování učiva přírodovědy v 5. ročníku:

HORNINY A NEROSTY

HORNINY A NEROSTY – VÝKLAD

ROZDĚLENÍ HORNIN

SLUNCE

ČLOVĚK