Zprávy jídelny

Alergeny


Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.
Zobrazte si barevný plakát alergenů

 

Světový den chleba


16.10.2014 – Světový den chleba

Pro děti proběhne ochutnávka různých druhů chleba.

Děti si mohou na tento den donést svůj vlastní domácí chléb

na ochutnávku.

 

Placení obědů na srpen 201421. 8. 2014


Dne 21.8.2014 od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Dne 22.8.2014 od 11.00 hod. do 13.00 hod.

 

Uzavření mateřské školy o prázdninách


Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude uzavřena

od 14. července do 22. srpna 2014.

V tuto dobu nebude v provozu ani školní kuchyně.

 

Placení obědů na únor 201429. 1. 2014


29.1.2014 od 11.30 hod. do 16.00 hod.

30.1.2014 od 11.30 hod. do 16.00 hod.

Možnost platby obědů bankovním převodem.

 

Placení obědů na leden 201419. 12. 2013


19.12.2013   od 11.30 do 16.00 hod.

20.12.2013   od 11.00 do 15.30 hod.

Placení obědů bankovním převodem:

možno zaslat příkaz nejpozději 27.12.2013

 

Cena stravného ve školní jídelně od 1. 1. 2014


 

Informace pro mimoškolní strávníky


 

Změna platby stravného


Od školního roku 2013/2014 dochází ke změně termínu platby stravného.
Stravné se bude hradit v hotovosti dopředu na další měsíc. To znamená, že stravné na měsíc září uhradíte vedoucí stravování nebo kuchařce nejpozději ve dnech 29. nebo 30. 8. 2013.
Na konci září se bude platit na říjen atd…

Mgr. Hana   B e r á n k o v á
ředitelka školy

 

Omezený provoz školní jídelny9. 5. 2013


 

Jídelna nevaří


O Z N Á M E N Íod 24. prosince 2012 do 2. ledna 2013školní jídelna NEVAŘÍ

 

Výše stravného ve školní jídelně od 1. 1. 2013


 

Výběrové řízení na kuchaře/kuchařku školní jídelny


Základní škola a Mateřská škola Cotkytle

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

kuchař(ka)

 

Možnost odebírat obědy


Ředitelka ZŠ a MŠ Cotkytle

oznamuje občanům,

že mají možnost

odebírat obědy ze školní jídelny.