Základní škola

Zaměstnanci:

Mgr. Hana Beránková ředitelka, třídní učitelka
Mgr. Miriam Kolínová učitelka
Bc. Patrycja Ewa Šramm učitelka
Veronika Valentová, Milena Šulová asistentky pedagoga
Renata Borovcová účetní

Od školního roku 2014/2015 se vyučuje předmět anglický jazyk od 1. třídy.Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola základ života“.

Aktualizovaná verze ŠVP ZŠ je k nahlédnutí v budově školy.

Ve škole je 20 žáků.

  1. třída      6 žáků       5 chlapců          1 dívka
  2. třída      4 žáci        1 chlapec          3 dívky
  3. třída      4 žáci        4 chlapci
  4. třída      3 žáci        1 chlapec          2 dívky
  5. třída      3 žáci                                3 dívky

Celkem       20 žáků     11 chlapců       9 dívek