Základní škola

Zaměstnanci:

Mgr. Hana Beránková ředitelka, třídní učitelka
Mgr. Miriam Kolínová učitelka
Bc. Patrycja Ewa Šramm učitelka
Veronika Valentová, Miroslava Šulová asistentky pedagoga
Renata Borovcová účetní

Od školního roku 2014/2015 se vyučuje předmět anglický jazyk od 1. třídy.Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola základ života“.

Aktualizovaná verze ŠVP ZŠ je k nahlédnutí v budově školy.

Ve škole bylo k 30. září 16 žáků.

  1. třída      4 žáci        2 chlapci         2 dívky
  2. třída      4 žáci        4 chlapci
  3. třída      3 žáci        1 chlapec        2 dívky
  4. třída      3 žáci                              3 dívky
  5. třída      2 žák         2 chlapci

Celkem       16 žáků      9 chlapců      7 dívek