Základní škola

Zaměstnanci:

Mgr. Hana Beránková ředitelka, třídní učitelka
Mgr. Miriam Kolínová učitelka
Bc. Patrycja Ewa Šramm učitelka
Veronika Valentová asistentka pedagoga
Renata Borovcová účetní

Od školního roku 2014/2015 se vyučuje předmět anglický jazyk od 1. třídy.Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola základ života“.

Aktualizovaná verze ŠVP ZŠ je k nahlédnutí v budově školy.

Ve škole bylo k 30. září 18 žáků.

  1. třída      5 žáků       3 chlapci         2 dívky
  2. třída      3 žáci        1 chlapec        2 dívky
  3. třída      5 žáků       1 chlapec        4 dívky
  4. třída      4 žáci        3 chlapci         1 dívka
  5. třída      1 žák         1 chlapec

Celkem       18 žáků      9 chlapců      9 dívek