Školní družina

Zaměstnanci:

Bc. Patrycja Ewa Šramm vychovatelka

Kontakty: 

telefon 775 133 091
e-mail sd.cotkytle@seznam.cz
www

skola.cotkytle.cz

Provoz ŠD: 

Po – Pá  od 11.30 do 14.30 hodin

Činnost školní družiny se řídí podle ŠVP pro školní družinu.

ŠVP pro školní družinu je k nahlédnutí v budově školy.

Poplatek za pobyt dítěte v družině je 80,- Kč za měsíc.

Částka je splatná do 5. každého měsíce. Možno uhradit dopředu.

Od školního roku 2017/2018 je stanovena úplata za zájmové

vzdělávání ve školní družině na 100,-Kč za měsíc.

stanoveni-uplaty-za-sd