Mateřská škola

Zaměstnanci:

Mgr. Hana Beránková ředitelka
Lenka Vernerová vedoucí učitelka, zástupce ředitelky školy
Patrycja Ewa Šramm

učitelka

Kontakty: 

telefon

465 382 123

mobil 604 374 039
e-mail ms.cotkytle@seznam.cz
www

skola.cotkytle.cz

K 1. 9. 2014 je v MŠ zapsáno 16 dětí. Vzdělávají se podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Hrajeme si“.

ŠVP MŠ je k nahlédnutí u vedoucí učitelky.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena pro školní rok 2014/2015  na 100,-Kč měsíčně.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena pro školní rok 2017/2018 na 130,-Kč měsíčně.

stanoveni-uplaty-do-ms