Stravné

Strávníci do 6 let     Strávníci od 7 let    
Přesnídávka 9 Kč 10 Kč
Oběd 18 Kč 21 Kč
Svačina 7 Kč 7 Kč
Celkem 34 Kč 38 Kč

Strávníci do 10 let Strávníci od 11 let
Oběd 21 Kč 23 Kč      

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Zaměstnanci školy

Oběd 27 Kč

Cizí strávníci

Oběd 55 Kč

 

Placení obědů –  nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.