Stravné

Strávníci do 6 let     Strávníci od 7 let    
Přesnídávka 9 Kč 10 Kč
Oběd 20 Kč 23 Kč
Svačina 8 Kč 9 Kč
Celkem 37 Kč 42 Kč

Strávníci do 10 let Strávníci od 11 let
Oběd 23 Kč 25 Kč      

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

Zaměstnanci školy

Oběd 29 Kč

Cizí strávníci

Oběd 57 Kč

 

Placení obědů –  nejpozději do posledního dne předcházejícího měsíce.