Organizace dne MŠ

Provozní doba MŠ:     6.30 – 15.30 hodin

 

 

6.30 – 8.15 příchod dětí, předání dětí učitelkám, volné zájmové aktivity, smyslové hry, jazykové chvilky,skupinové činnosti
 8.15 – 8.45 ranní cvičení, pohybové hry
 8.45 – 9.00 hygiena, dopolední svačina
 9.00 – 9.30 řízené činnosti zaměřené na jednotlivé oblasti vzdělávání
 9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 12.15 hygiena, oběd
12.15 – 14.15 odpolední odpočinek
14.15 –14.40 osobní hygiena dětí, svačina
   14.40 –15.30 volné činnosti a aktivity dětí, zájmové činnosti, pohybové aktivity, individuální přístupy