Roční plán družiny

 

 Celoroční tematický plán ŠD

(školní rok 2016/2017)

 

Září

Kdo je kdo. Cestou necestou. Vlaštovičko, leť.

 • Vzájemné seznámení žáků, seznámení s režimem a programem ŠD
 • Seznámení s provozem ŠJ, stolování
 • Zásady společenského chování (zdravení, oslovení, omluvy, poděkování…)
 • Pravidla dopravní výchovy pro chodce a malé cyklisty (bezpečná cesta do školy)
 • Základní pravidla chování na ulici a chůze po chodníku, chůze v organizované skupině
 • Podzimní výzdoba ŠD (Vlaštovky a slunečnice z papíru)
 • Seznámení s podzimními tradicemi (sv. Václav) a pranostikami
 • Práce s papírem: stříhání, lepení, skládání ( Jablíčkový věnec z papíru, Dekorační závěs na dveře)
 • Vycházky do okolí školy, sběr přírodnin, pozorování měnící se přírody
 • Sportovní a pohybové hry na hřišti a v tělocvičně, pouštění vlaštovek na chodbě
 • Oslava podzimní rovnodennosti: Podzimní piknik v přírodě

Říjen

Můj zvířecí kamarád.  Měla babka…Halloween.

 • Spontánní odpočinkové aktivity žáků na koberci (námětové hry, konstruktivní činnosti, společenské a stolní hry, volné kreslení, omalovánky…)
 • Práce s dětskou knihou a časopisem, četba, poslech četby na pokračování
 • Navazování a upevňování vztahů mezi žáky, rozvoj kamarádských vztahů a snahy pomáhat jeden druhému prostřednictvím společných her, rozhovorů
 • Prohlubování hygienických návyků žáků (použití kapesníku, WC, stolování)
 • Hry pro rozvoj zrakového vnímání a paměti ( hra Šla babička do městečka…, Kimova hra)
 • Vycházky do okolí školy spojené se sběrem přírodnin, pohybové hry v přírodě
 • Určování stromů a jejich plodů (20.10. Světový den stromů)
 • Malování na kaštany a dýně, výroba Dýňáka a další tvoření s podzimní tématikou
 • Pexesiáda

Listopad

Podzim plný barev. Na sv. Martina. Vyletěl si pyšný drak.

 • Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi v souvislosti se svátkem sv. Martina a blížícím se počátkem adventu (čtení, poslech, rozhovor)
 • Hry a experimenty s barvami: zapouštění barev, tiskání, malování na listy
 • Vycházky do přírody, pohybové hry v přírodě, sběr přírodnin k dalšímu tvoření
 • Stavění domečků pro skřítky Podzimníčky
 • Výroba housenky z přírodnin (podzimní listí navlečené na klacík zapíchnutý do mini dýně), Výroba dráčka z papíru
 • Přípravy na Vánoční jarmark (nácvik zimních písní, Vánoční tvoření…)
 • Drakiáda

Prosinec

My se čerta nebojíme. Bílá zima už je tady. Po roce jsou tu zase Vánoce.

 • Zimní výzdoba prostor ŠD a přilehlých chodeb (výroba papírových vloček/hvězd na okna školy technikou zmizíkové rezervy), výroba adventního věnce
 • Seznámení s lidovými vánočními zvyky a tradicemi, jejich realizace v ŠD ( lití olova, pouštění lodiček, nepečené cukroví…)
 • Příprava na Vánoční jarmark a zpívání u vánočního stromu (pokračování ve výrobě přáníček a dekorací, opakování písní se zimní a vánoční tematikou)
 • Rozhovory se žáky o jejich přáních, psaní Dopisu Ježíškovi, návštěva pošty
 • Výroba Vánočních přáníček a drobných dárečků pro kamarády a rodiče
 • V případě příznivého počasí zimní hry, bobování, sáňkování
 • Čertovský rej, Ježíšek v ŠD

Leden

Zimní radovánky. Ledové království.

 • Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů se zimními motivy, sledování filmových pohádek a příběhů obohacujících citový život žáků
 • Práce s literárními texty a obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií
 • Hry pro rozvoj myšlení a řeči (Boj o čísla, Rychlé myšlení, Tichá pošta…)
 • Rozvoj smyslu žáků pro fair play, dodržování pravidel při jakýchkoli hrách
 • Zdravotně zaměřené činnosti a aktivity-tělovýchovná chvilka, relaxační, dechové a protahovací cviky
 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost žáků, vyvolávající jejich veselí a pohodu (sáňkování, bobování, koulování)
 • Vycházky do blízkého okolí, sportovní hry na hřišti u kulturního domu
 • Výtvarné zpracování zimních motivů (sněhulák…)
 • Výstavka „Moje oblíbená hračka“ (aneb s čím si doma nejraději hraju)
 • Malování na sníh

Únor

Moje zdraví. Zimní sporty. Masopust.

 • Hry a činnosti umožňující žákům rozlišovat, co jejich zdraví prospívá a co škodí (poslech čtených pohádek a příběhů, rozhovor, dramatizace)
 • Prohlubování hygienických návyků žáků (použití kapesníku při nachlazení, zakrývání úst při kašli, mytí ovoce před jídlem…)
 • Dodržování bezpečnosti při pohybových aktivitách v tělocvičně i venku na sněhu
 • Míčové hry v tělocvičně, pohybové a sportovní hry s pravidly, dechová a relaxační cvičení, štafetový běh
 • Hry pro rozvoj všech smyslů
 • Spontánní aktivity dle potřeb a přání žáků (námětové hry v kuchyňce, na obchod…)
 • Pantomima, Pohybové hádanky
 • Omalovánky, výroba škrabošky
 • Koblížkový den, Soutěž v přednesu vtipů, Jídelníček sestavený samotnými žáky naší ZŠ

Březen

Knížka je náš kamarád. Jaro přišlo mezi nás. Velikonoce.

 • Jarní výzdoba oken školy, ŠD a přilehlých chodeb
 • Čtení z oblíbených knih žáků, rozhovory o hlavních postavách knihy, ilustrace
 • Seznámení s jarními a velikonočními zvyky a jejich realizace- pletení pomlázek, barvení vajec, výroba velikonočního přáníčka
 • Jarní hříčky, písničky a říkadla
 • Příprava na nadcházející zahrádkářskou sezonu- setí
 • Vycházky do přírody-pozorování změn, přírodovědné hry a aktivity
 • Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
 • Kuličkiáda

Duben

Chraňme svou přírodu. Čáry máry…

 • Duben je měsíc lesů a měsíc dopravní bezpečnosti
 • Spontánní činnosti a aktivity odstraňující únavu žáků z vyučování, motivované probíhajícími změnami v přírodě, přicházejícím jarem, navozující pocit pohody, příznivě ovlivňující vztahy mezi žáky a vztah žáků k jejich nejbližšímu okolí a přírodě ( poslech a četba pohádek a příběhů, rozhovory, práce s obrázkovým materiálem, námětové hry žáků, tělovýchovné chvilky, relaxace…)
 • Pravidla dopravní výchovy pro chodce a malé cyklisty (bezpečná cesta do školy a ze školy)
 • Pravidla chování na ulici, chůze po chodníku a v organizované skupině
 • Konstruktivní činnosti-práce se stavebnicemi-montáž,demontáž
 • Vycházky po obci, sledování dopravních situací, dopravní značky
 • Úklid okolí školy, vycházka do přírodní rezervace V dole
 • Pojmenování prvních jarních kytiček
 • Výtvarné zpracování dojmů, výroba čarodějnice z papíru
 • Odemykání lesa, Čarodějnický rej

Květen

Maminko má, ty jsi hodná. Zdravé sluníčko. Květnové kvetení.

 • Četba a poslech příběhů, rozhovor o významu rodiny, o poslání maminky
 • Výroba přáníčka a dárečku ke svátku maminek
 • Příprava na závody v lehké atletice
 • Vycházka do přírody, pozorování ptáků a hmyzu
 • Pohybové hry na školní zahradě, překážková dráha, hry s náčiním- švihadla, obruče, míče
 • Smyslové a psychomotorické hry
 • Malování na chodník
 • Švihadliáda, Hry bez hranic, Jarní piknik v přírodě 

Červen

Týden plný radosti. Letem, celým světem. Kam na prázdniny?

 • Letní výzdoba oken školy, ŠD a přilehlých chodeb
 • Vypravování, předčítání, odpočinek na zahradě, hry dle výběru žáků
 • Hry ve volné přírodě, opakování hudebně-pohybových her
 • Vycházky do přírody, pozorování změn, péče o školní pozemek
 • „Co všechno umím?“- procvičování vědomostí žáků prostřednictvím křížovek, luštění a rébusů
 • Výtvarné a pracovní činnosti „Co rád kreslím“- motýli, květiny, sluníčka, vodní živočichové
 • Poučení o bezpečnosti během nadcházejících prázdnin
 • Seznámení se zajímavostmi v okolí školy, encyklopedie, turistické mapy…
 • Rozloučení se školním rokem aneb Družinový Silvestr, Pohádková Zahrada                                                                                     Zpracovala: Patrycja Ewa Šramm