Kontakty

adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Cotkytle 104

561 32 Cotkytle

telefon:
465 382 128, 730 143 307 – základní škola
465 382 123, 792 302 498 – mateřská škola
775 133 091 – školní družina
604 374 039 – školní jídelna
739 048 440, 608 003 102 – asistentky pedagoga
732 366 828 – účetní školy
e-mail:  zs@cotkytle.cz

 ms@cotkytle.cz

 jidelna@cotkytle.cz
ucetni.zs@cotkytle.cz
 a.p.cotkytle@seznam.cz

web:

 skola.cotkytle.cz

ID datové schránky:  874 mcp5
IČ:  75 016 966
Identifikátor právnické osoby:  650 025 415
Bankovní spojení:  181 311 122/0300

Informace a přístup k osobním údajům

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ: ZŠ a MŠ COTKYTLE, okres Ústí nad Orlicí

sídlo: Cotkytle, IČ: 75016966, DS: 874 mcp5, telefon: 465 382 128 / 730 143 307,

e-mail: zs.cotkytle@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová

sídlo: Dolní Čermná 76, IČ: 01349341; DS: uaj2fqv, e-mail: dsomsl@dsomsl.cz,

tel. 733 714 700, úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.