Úřední deska

Zřizovací listina

ŠVP – k nahlédnutí  v budově školy

Rozpočet na rok 2017:

Škola obdržela od zřizovatele na provoz 600 000 Kč.

Organizační řád školy

Výroční zprávy:

ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ŠKOLNÍ ROK 2012/13

ŠKOLNÍ ROK 2011/12

Inspekční zprávy:

ŠKOLNÍ ROK 2012/13

EU peníze do škol:

PROJEKT VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

ZÁZNAMOVÝ ARCH č. 1

ZÁZNAMOVÝ ARCH č. 2