Atletické přebory

V úterý 12. června reperezentovali žáci naši školu na Atletických přeborech v Rudolticích

a s úspěchem vybojovali čtyři krásné medaile, zlatou a tři bronzové.