Základní škola

Zaměstnanci:

Mgr. Hana Beránková –  ředitelka, třídní učitelka
Mgr. Miriam Kolínová – třídní učitelka
Mgr. Lenka Dobešová – učitelka
Veronika Valentová, Milena Šulová, Hana Prokopová – asistentky pedagoga
Renata Borovcová – účetní

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání „Škola základ života“.

Aktualizovaná verze ŠVP ZŠ je k nahlédnutí v budově školy.

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje základní školu v Cotkytli  21 žáků.