Školní družina

Zaměstnanci:

Adéla Pecháčková vychovatelka

Kontakty: 

telefon 604 717 207
e-mail sd.cotkytle@seznam.cz
www

skola.cotkytle.cz

Provoz ŠD: 

Po – Pá  od 6.45 do 7.45 a od 11.30 do 15.30 hodin.

Činnost školní družiny se řídí podle ŠVP pro školní družinu.

ŠVP pro školní družinu je k nahlédnutí v budově školy.

Od školního roku 2019/2020 je stanovena úplata za zájmové

vzdělávání ve školní družině na 100,-Kč za měsíc. Částka

je splatná do 5. každého měsíce, lze ji uhradit dopředu.