Roční plán družiny

 

 Celoroční tematický plán ŠD

(školní rok 2019/2020)

Září ve školní družině 

– seznámení s vnitřním řádem ŠD

– poučení o bezpečném chování ve škole, jídelně, školní zahradě a přesunech do jídelny a na hřiště (pravidla silničního provozu)

– seznámení se dětí pomocí her a vzájemné spolupráce

– zásady společenského chování a vytváření si vlastních viditelných pravidel (scénky)

– vzpomínání na prázdniny (vyprávění, prohlížení prázdninových deníků, výroba pohlednic,…)

– výzdoba prostor školní družiny a šatny

– vycházky po vsi a okolí, sběr přírodnin pro výrobky dětí a pro zvěř na zimu, pozorování měnící se přírody

– sportovní a pohybové hry na hřišti a v tělocvičně

– ochrana přírody, seznámení se s projektem „Ukliďme svět, uklidíme Česko“,

– stavby z písku a přírodnin

– poslední opékání párků v tomto roce a relax v přírodě.