Úřední deska

Zřizovací listina

ŠVP – k nahlédnutí  v budově školy

Rozpočet na rok 2019:

Škola obdržela od zřizovatele na provoz 639 000 Kč.

Rozpočet na rok 2018:

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020:

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2019 A 2020

Rozpočet na rok 2017:

Škola obdržela od zřizovatele na provoz 600 000 Kč.

Organizační řád školy

K nahlédnutí v budově školy

Inspekční zprávy:

ŠKOLNÍ ROK 2012/13